ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Ν. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ  "ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ"

                                                       της 23.3.2021

Θέματα: 1) Αντικατάσταση εκλιπόντος Προέδρου Δ.Σ. και
 2) Συγκρότηση νέου Δ.Σ. σε σώμα.

 

Θέμα 1: Αντικατάσταση εκλιπόντος Προέδρου

  Στη Γλυφάδα Αττικής και στην έδρα του Ιδρύματος Πολιτισμού - Κοινωνικής Παρέμβασης «Χρυσούλα Νικολάου Βαρβαρέσου» επί της οδού Δούσμανη, αρ.26, σήμερα, 23 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 ττ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε-κατόπιν προσκλήσεως προς τούτο του αντικαθιστούντος τον Πρόεδρο Αντιπροέδρου του- σε έκτακτη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Γεώργιος Αγγελόπουλος του Αγγελή, Αντιπρόεδρος

Χρήστος Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη, Γραμματέας

Παναγιώτης Φοίφας του Γεωργίου, Μέλος και

Γεώργιος Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη, Μέλος.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 4, παρ.5 του Οργανισμού του Ιδρύματος, άρχισε η συνεδρίαση με θέματα ημερησίας διάταξης τα ακόλουθα:

 

                                                  

 

                                         Θέμα 2: Συγκρότηση νέου Δ.Σ. σε σώμα.

 

  Την 19/2/2021 απεβίωσε ο μέχρι τότε Πρόεδρος του Δ.Σ., Ιωάννης Μαργέλης .

Σε αντικατάστασή του, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα και παμψηφεί
  αποφασίζουν -κατ’ άρθρα 4, παρ.3 του Οργανισμού του Ιδρύματος και 52 του Ν.4182/2013 και χάριν συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μελών του Δ.Σ.- την αντικατάστασή του από τον Χαράλαμπο Αλεξανδρή του Χρήστου, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Α. Μεταξά, αρ.21, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 108313 (εκδ. αρχή Τ.Α. Γλυφάδας) και Α.Φ.Μ. 013713178 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας).

Συνεπεία της ανωτέρω αντικατάστασης και συμπλήρωσης, τα μέλη του Διοικητικού
 Συμβουλίου, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζουν όπως αυτό έχει εντεύθεν ως εξής:

Χρήστος Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη, Πρόεδρος

Γεώργιος Αγγελόττουλος του Αγγελή, Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Φοίφας του Γεωργίου, Γραμματέας

Γεώργιος Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη, Μέλος και

Χαράλαμπος Αλεξανδρή του Χρήστου, Μέλος.


Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο αυτού, κ. Χρήστο
 Θεοδωρόπουλο του Ιωάννη, όπως ενημερώσει σχετικά με τις ανωτέρω τροποποιήσεις την αρμόδια προς τούτο Αρχή, ήτοι το Υπουργείο Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας - Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας - Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών.

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Ν ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

                                                                             Γλυφάδα 19 Φεβρουαρίου 2021

                                                        ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Ν ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του Προέδρου του Ιδρύματος
 ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΓΕΛΗ

Σε έκτακτη συνεδρίασή σήμερα Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα :

·         Να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.

·         Να εκφράσει την βαθιά του θλίψη, τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και την συμπάθειά του προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

·         Να κατατεθεί στεφάνι στην μνήμη του εκλιπόντος.

·         Να διατεθεί χρηματικό ποσόν για την ενίσχυση του ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΑΜΕΑ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ – ΕΝΗΛΙΚΩΝ «ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ» στον λογαριασμό
GR 6702602510000550201150958 της Τράπεζας EUROBANK,  καθ’ υπόδειξη της οικογενείας του.

·         Να παραμείνουν κλειστά τα γραφεία του Ιδρύματος μέχρι και την ημέρα της εξόδιας ακολουθίας.

·         Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

·         Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του εκλιπόντος στην παρούσα και στην επόμενη τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.


                               Ο Αντιπρόεδρος : ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

                               Ο Γενικός Γραμματέας: ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

                               Ο Ταμίας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΦΑΣ

                               Το Μέλος:  ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ